Bönor

 

Eva i Etiopien

Foto: Per Nordell

 

I år har vi satsat på att köpa tre olika Etiopiskt Yirgacheffekaffe från Gedeoregionen. När vi väljer ut årets kaffe ifrån Etiopien så samlar vi prover ifrån olika importörer och koppar (smakar) dem sedan blint för att välja ut det vi gillar bäst. 

 

I år valde vi två tvättade kaffen, ett från Adado Shara och ett från Konga Sede. Sedan valde vi ett natural från Kochere Kore. Vi har köpt kaffet via Café Imports .

 

Etiopiskt kaffe är i särklass vårt favoritkaffe och då särskilt kaffen från Yirgacheffe. 

Etiopien, Yirgacheffe, Adado Shara och Konga Sede

Arter: Tvättad Yirgacheffe, ursprungsarter 

Detta specialkaffe odlas av flera trädgårdsbönder från byn Shara. De handsorterar bort omoget och övermoget kaffe innan de lämnar det till process-stationen Adado som fått sitt namn från den lokala stammen Adado i området. Kaffet odlas på mellan 2000-2350 meter över havet.

 

Vi har dessutom köpt ett till tvättat kaffe från Etiopien i år. Det odlas av 5000 småbönder i byn Sede. Kaffet har processats på 10 olika tvättstationer. Kaffet har fått sitt namn efter den lokala stammen Konga Sede. Sede ligger ca 4 km söder om Yirgacheffe Town och nära både Harfusa och Biloya. Kaffet odlas på mellan 1800-2100 meter över havet. 

 

På process-stationen tar man bort fruktköttet och våtfermenterar sedan kaffet under 24-36 timmar beroende på väderförhållanden. Sedan graderas de i två olika grader genom sin densitet innan de blötläggs under 12-24 timmar. Kaffet torkas sedan på så kallade afrikanska bäddar (liknande de på bilden) i 10-15 dagar. När solen är som starkast och på natten täcker man över kaffet så att torkprocessen går i lagom takt och därmed ger rent och gott kaffe. 

 

Kaffet växer i vulkanjord som är rik på kväve och mineraler. I Etiopien som är kaffets hemland finns omkring 6000-10 000 olika underarter.  

 

Ethiopia is known as the birthplace of coffee. There are more than 1.1 million coffee farmers(smallholders) representing 95% of the production. The varieties are referred to collectively as Ethiopian Heirloom, which is a myriad of local native Typica hybrids and new improved varietals based on the old strains. The two main growing areas are in the west and south. Most coffees are organic by default. Sidamo is famous for its clean, floral, and citric washed coffees and “high quality” sundried with genuine and unique red berry flavors. The Sidama zone covers a large area with very different growing conditions. Bokasso is located in the highlands and have two different washing stations in the same area. The coffees are truly unique and have proven to be distict in flavors. The coffees are brought in from more than 2000 meters above sea level.There are mainly small family plots of both recently planted trees of improved varietals and traditional old varieties. The variety is called Sidamo type. Organic fertilizer is common, pruning less common. All the cooperatives in Ethiopia belong to a Union, in this case the Sidamo Union, that selland export the coffee. They also take care of dry milling and grading before export. (Nordic Approach)

 

Sortering Etiopien

Foto: Eva Gefvert Nordell

Etiopien, Yirgacheffe, Kochere Kore

Arter: Natural Yirgacheffe, ursprungsarter

I år har vi köpt en Etiopiskt natural ifrån Gedeoregionen i Yirgacheffe. Detta kaffe är en mix från olika trädgårdsbönder i byn Kore som ligger ungefär 25 km från Yirgacheffe Towns centrum. Varje farm är ca 5 hektar. Det här kaffet som vi har är sammansatt och sorterat för att bli en grade 1 natural. Kaffet växer på mellan 1790-1900meter över havet. Kaffet växer i röd vulkanjord som är rik på mineraler och kväve. Natural innebär att kaffet torkas i sitt fruktkött. Det ger ett mycket sött och bärigt kaffe. Ibland kan naturalkaffe ha en lite oren ton men det här kaffet är mycket rent. Det klassas som en grade 1, vilket har varit mycket ovanligt och det är bara de 2-3 senaste åren som det har funnits- då naturals oftast klassas som grade 3 eller 4. För att kaffet ska bli så här rent är det viktigt att bönder endast levererar fullmoget kaffe och att allt omoget och övermoget sorteras bort och det gör man för hand. Naturalkaffen produceras i den senare delen av skörden då kaffet som växer på högst höjd når sin mognad. I den första fasen i torkningen för att komma ner till 25 % fukt i kaffet lägger man det på afrikanska bäddar i tunna lager. Eftersom det torkas i sitt fruktkött kan det lätt få fermenterad smak om det ligger för många bär på varandra. För att kaffet ska torka måste man vända på det och då är det viktigt att man är försiktig så att inte frukten skadas. När kaffet ska ner från 25 % fukt till 12 % fukt har man tjockare lager som hela tiden rörs runt i under dagtid för att få en jämn torkning. Mitt på dagen och under natten får kaffet vila under plast. Om torkningen går för fort kan man få för mycket fruktsmak och det blir instabilt men om man torkar för sakta kan man få mögelsmak och andra orena smaker i kaffet. Så för att få ett bra naturalkaffe krävs att de som arbetar med kaffet har stor förståelse för hur kaffet påverkas. Det tar mellan 15-20 dagar tills kaffet har torkat.

 

Per i Etiopien

Foto: Eva Gefvert Nordell

 

 

 

 

Åre kafferosteri – Helgesjövallen 211 SE-837 94 Järpen – tel 070-647 57 27 –
Medlem i Specialty Coffee Association of Europe Sweden